İzmir Döşemealtı ilçesinde muhammen bedelleri 53 milyon TL’yi aşan 10 arsa satışa çıkıyor. Arsaların ihalesi 3 Ağustos’ta gerçekleşecek…

Döşemealtı Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Altınkale ve Kovanlık mahallesindeki 10 arsasını satışa çıkarıyor. Arsaların muhammen bedellerinin toplamı 53 milyon TL’yi aşıyor.

Arsaların ihalesi 3 Ağustos 2017 günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Döşemealtı Belediye toplantı salonunda gerçekleşecek.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
– Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
– Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2017 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2017 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
– Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.