İz-Siz Mimarlık Paneli 21 Mayıs’ta yapılacak. Özlem Yalım Özkaraoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, mimaride karşıt üretim biçimleri tartışılacak.

Tasarım Vakfı, 21 Mayıs Perşembe günü, sıkıştırılmış toprak kullanarak yapı üreten genç mimar Timur Ersen ile, post-modern süreçte mimari üretim biçimlerinin her evresini deneyimlemiş bir duayen olan Nevzat Sayın’ı “İz-siz Mimarlık” paneli ile bir araya getiriyor.
Özlem Yalım Özkaraoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, mimaride karşıt üretim biçimleri tartışılacak.

Endüstrileşme süreci ile yerel kimliğini kaybeden mimari, endüstriye çabuk tüketilen malzemeler sunan bir meslek olarak dönüşüm içerisine girdi. Gelenek, iklim ve coğrafya unsurları bertaraf edilerek gerçekleştirilen üretim, Türkiye ve dünyanın her yerinde gördüğümüz, birbirine benzer yapı tiplerini doğurdu. Bunun gibi yapılar, peyzajı, kültürü, geleneği yok eden,gelecek nesile ve kent hafızasına bir şey bırakmayan, silen/yok eden örnekler olmaktan öteye gidemiyor.

Mimarlık üretimini günümüz koşullarına adapte edebilmek adına yerel ve modern üretim süreçlerini karşılaştırarak bir çözüm bulabilir miyiz?

Tasarım Vakfı, günümüzde yerelin ve evrenselin farkındalığının arttırılması ve sahiplenilmesi sağlamak amacı ile, mimarlık ve tasarım dünyasını bir araya getiren etkinliklerine devam edecek.

Konuşmanın bir bölümü Türkçe, bir bölümü İngilizce olacaktır. Simultane çeviri imkanı vardır.