İstanbul’un 7 ilçesinde bazı alanların imar planları askıya çıktı. Planlar 24 Mayıs’ta askıdan inecek…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 ilçenin 20 farklı bölgesindeki alanların imar planlarını askıya çıkardı. 25 Nisan 2017 ile 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan planlara 30 günlük askı süresi boyunca itiraz edilebilecek.

Kartal, Pendik, Tuzla, Üsküdar, Şile, Sultanbeyli ve Esenyurt ilçelerini kapsayan imar planlarına itiraz gelmezse 30 gün sonra kesinleşerek askıdan inecek.

İmar Planları Askıya Çıkan Yerler
1) Kartal İlçesi, 20.11.2015 onaylı 2729 Ada ve Çevresi Nazım İmar Planı itiraza ilişkin (871-872-873-874-875-876 Adalar – 2729 ada, 528 ada, 1 parsel ve 529 ada 4 parsel ) 1/5000 ölçekli 18.10.2016 tasdik tarihli plan
2) Pendik İlçesi, Şeyhli Bölgesi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı
3) Pendik İlçesi, Kurtköy Şeyhli Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı
4) Tuzla İlçesi, 27.11.2006 onaylı Mimar Sinan Mahallesi, Eski: 11 pafta, 714 parsel Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
5) Tuzla İlçesi, 09.03.2005 onaylı Marmara Denizi ile Demiryolu Arası Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
6) Tuzla İlçesi, 12.07.2008 onaylı Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
7) Tuzla İlçesi, 12.07.2008 onaylı Ömerli Havzası Fırat Mahallesi, Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
8) Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi – Yayla – İstasyon ve Cami Mahalleleri, Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
9) Tuzla İlçesi, Orhanlı mahallesi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
10) Tuzla İlçesi, Ömerli Havzası Tepeören Bölgesi, Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı
11) Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mevkii, Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
12) Tuzla İlçesi, Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
13) Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 90 ada içindeki tescil dışı alana (65 parsel yanı) ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 23.11.2016 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı.
14) Sultanbeyli İlçesi, Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
15) Şile İlçesi, Ağva Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
16) Şile İlçesi, Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’ nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
17) Şile İlçesi, Merkez Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
18) Şile İlçesi, Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.
19) Şile İlçesi, 13.09.2013 onaylı Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda Çamaşır Deresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 26.09.2016 tasdik tarihli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı.
20) Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi, 201 ada, 2 parselin bir kısmına 201 ada, 1 parselin bir kısmı ile tescil dışı alanın bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli 23.11.2016 tasdik tarihli plan.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com