İş GYO’nun Tuzla’daki arsası için imar planı değişikliği yapıldı. Askıya çıkan plan değişikliği 24 Mayıs’ta askıdan inecek…

İŞ GYO’nun İstanbul Tuzla Merkez mahallesinde 0 ada 6408 parselde yer alan ve 62 bin 655 metrekare yüz ölçümüne sahip olan arsası için imar planı değişikliği yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 2. No.lu plan notunun kaldırılarak “Plan değişikliği onama sınırı içerisinde mer’i imar planı kararları doğrultusunda İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ve 15. Ve 16. Maddeleri uyarınca uygulama yapılabilir.” şeklinde düzeltilmesi suretiyle anılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporunun Onama Sınırı içinde kalan kısımları 6306 sayılı Kanun, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sa yılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca 10.04.2017 tarihinde UİP-23469,1plan işlem numarası ile Bakanlığımızca onaylandığı, plan değişikliği onama sınırları dışında kalan kısımların kesinleştiği bildirilmiştir” denildi.

Söz konusu plan değişikliği 25 Nisan 2017 ile 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında 30 gün boyunca askıda kalacak. Bu süre boyunca plana itiraz edilebilecek.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com