İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından 5 Aralık 2017’de yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda “%94,76” notu (10 üzerinden 9,48) ile derecelendirildi.

SAHA bu derecelendirme çalışmasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni baz alan yeni metodolojisini kullanmış olup, İş GYO’nun kurumsal yönetim derecelendirme notunun ağırlıklandırılmış dört ana bölüm itibariyle dağılımı ise şöyledir:

Ana Bölümler Ağırlık Not
Pay Sahipleri 25% 91,49
Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25% 98,46
Menfaat Sahipleri 15% 96,70
Yönetim Kurulu 35% 93,63

Ortalama Derecelendirme Notu 94,76

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu geçtiğimiz yıl 9,34 iken bu yıl 9,48 olarak güncellenmiştir.