Türkiye inşaat malzemesi sektörü, bu yıl ihracatını yüzde 10 dolayında artışla 24 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, inşaat malzemeleri pazar büyüklüğünün 2014 yılında 54.8 milyar dolar olduğunu belirtti..

Türkiye inşaat malzemesi sektörü, bu yıl ihracatını yüzde 10 dolayında artışla 24 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. İnşaat malzemeleri pazar büyüklüğünün 2014 yılında 54.8 milyar dolar olduğunu belirten Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Dündar Yetişener, sektör ihracatının 22 müyar dolara ulaştığını kaydetti. 2015 yılı inşaat malzemesi sanayi üretiminde artışın yüzde 4.5 üa 5 arasında gerçekleşeceği öngörüsünde bulunan Yetişener, “Bu yıl inşaat malzemesi ihracatında hedefimiz, yüzde 8 ila 10 artışla 24 milyar dolara ulaşmak” dedi. İnşaat malzemesi ithalatında 2014 yılının ilk dokuz ayında olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Dündar Yetişener, ” Yılın ilk dokuz ayında ithalat 7 milyar dolar, ithalattaki gerileme ise yüzde 10’u buldu” bilgisini verdi.

Türkiye’nin toplam ihracatı içinde inşaat malzemeleri ihracatının payı ise yüzde 14 seviyesinde” bilgisini verdi. Türkiye’de binalarla ilgili istatistiklerin yeterince güvenilir olmadığını savunan Yetişener, “Bununla birlikte çelik endüstriyel yapıların, toplam binalara oranının yüzde 5 civarında olduğu biliniyor.

71 milyar dolar iç pazar büyüklüğü olan inşaat sektörünün yarısının altyapı, yarısının üstyapı olduğu kabul edilirse, çelik endüstriyel yapılarda pazar büyüklüğünün ise 1.8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Endüstriyel yapılarda özellikle geniş açıklık geçme ihtiyacı, binanın hafifletilmesi ve diğer mimari gereksinimlerin göz önüne alındığını ifade eden Yetişener, Türkiye’de endüstriyel binaların yüzde 50’denfazlasının çeliktaşıyıcı sistemli yapılar olduğunu aktardı. Dündar, “Birçok tt Türkiye’nin inşaat sektörünün toplam pazar büyüklüğü 97.1 milyar doları buluyor. İç pazar büyüklüğü ise 71 milyar dolar.
koşulda çelik yapılar zorunluluk olarak karşımıza çıkarıyor. Örneğin petrokimya tesisleri, hava limanları, hangar, yüksek depo ve AVM’ler gibi tesislerde çeliğin avantajlarından yararlanılıyor. Ancak, bunu yaparken doğru malzemenin, doğru yerde kullanılmasına da dikkat edilmeli, yapının güvenliği, ekonomikliği, estetiği ve sürdürülebilirliği arasındaki denge daima göz önünde bulundurulmalı” görüşünü dile getirdi.

Türkiye inşaat sektörünün, endsütriyel yapüarda önemli bir pazar olarak gördüğü Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılardan dolayı yönünü yeni pazarlara çevirdiğini söyleyen Dündar Yetişener, gerek yerinde yapılan, gerek Türkiye’de yapılıp ihraç edilen endüstriyel yapılar için Ortadoğu pazarının her gün biraz daha zorlaştığını ifade etti. Yetişener, “Türkiye başta Afrika ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere yeni pazarlara yöneliyor. Bu yeni pazarların kısa vadede Türkiye’nin inşaat alanında ihracatındaki daralmayı giderebileceği değerlendiriliyor. Burada önemli konulardan biri de, ihraç edilen mal ve hizmetin nicelik yönünden olduğu kadar nitelik yönünden de ilerleme kaydetmesi” diye konuştu.

Dünya