Salı günü başlayan ve bugün sona erecek olan Ankara Marka Festivali, “Bilim Ağacının Gölgesinde: Geleceğe Dönüş” temasıyla düzenlendi.

Festivalin ilk gün programında yer alan “Ülke Markalaşması” başlıklı oturumda İHK Holding Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, marka şehirler oluşturmanın ipuçlarını verdi. Şehrin markalaşmasında pazarlamanın önemine değinen Korkmaz, marka olmanın ilk kuralını güven ve istikrar olarak tanımladı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından “marka kent” hedefine bir adım daha yaklaşmak amacıyla düzenlenenfestivalin içeriği Marketing Türkiye, organizasyonu ise Temacc tarafından 14-16 Aralık tarihleri arasında Ankara Marka Festivali olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilenFestival, “Bilim Ağacının Gölgesinde: Geleceğe Dönüş” temasıyla düzenlendi.

Üç gün sürecek Festival’in açılış konuşmalarından birini, İHK Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz yaptı. ‘Ülke Markalaşması’ başlıklı oturumda konuşan Korkmaz, marka olmanın ilk kuralını güven ve istikrar olarak tanımladı. Marka kentler oluşturmak için gereken koşullara değinen Halil Korkmaz, “Artık biliyoruz ki, iyi tasarlanmış bir marka öyküsü; kitlelerin bir şehri ziyaret etme kararında ve ekonomik hareketlilik oluşumunda büyük etki yaratıyor.” dedi.

Her “marka şehir” öyküsünü sahiplenir
Korkmaz konuşmasında Venedik’in iletişiminde romantizmin ana tema olduğunu, Paris’in “aşk”, Milano’nun “moda”, Rio’nun “karnaval”, Tokyo’nun “gelecek ve teknoloji”, Meksiko’nun “özgürlük” kavramlarını sahiplendiğini Barselona’nın kültürel faaliyetlere sponsor olduğunu, Washington’da mimarlardan “güç-kudret” konseptiyle tasarım yapmalarının istendiğini vurgulayarak “her marka şehir, iletişimini yaptığı öyküyü sahiplenir ve bu temaya yatırım yapmaya devam eder” dedi.

Şehrin markalaşmasında pazarlamanın rolü
Marka kent pazarlaması konusuna ele alan Korkmaz, yerel yönetimlerin sponsorluğuyla çekilen “Roma’dan Sevgilerle, Barselona Barselona ve Paris’te Bir Geceyarısı” adlı Woody Allen filmlerini örnek göstererek şehir iletişiminde kullanılan “cazibe faktörlerine” dikkat çekti.

“Marka stratejisi uzun soluklu bir planlama süreci”
En başarılı şehir markalarının ardında “varlık yönetimi” bulunduğunu belirten İbrahim Halil Korkmaz, bir kentin kültürel, doğal ve özgün varlıklarının marka stratejisi doğrultusunda nasıl kullanıldığını anlattı. Korkmaz, marka stratejisinin sadece şehrin kalkınma planlarıyla paralel olarak gelişen bir pazarlama operasyonu değil, aynı zamanda şehrin kimliğini, değerlerini, vizyonunu ve misyonunu belirleyen uzun soluklu bir planlama süreci olduğunu ifade etti.

“Yerel ve merkezi idareler liderliğinde, stratejik kent yönetimi uygulamalıyız”
İHK Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, ülkemizdeki duruma ilişkin olarak ise şunları söyledi:

“Sürekliliğinin sağlanamaması sebebiyle, kentlerimizin istediğimiz ölçüde bir marka algısının var olduğunu söylemek mümkün değil. Bu anlamda günümüzde halen yaşayan ve dünyanın en eski yerleşkelerini barındıran Anadolu kentlerinin markalaşmaları için yerel ve merkezi idareler liderliğinde, stratejik kent yönetimi uygulamalıyız. Kentler için vizyon ve misyon oluşturarak aksiyon almalıyız. Merkezi idarelerden hemşehri oluşumlarına kadar tüm paydaşları temsil eden bir komisyonla, marka kent için birlik içinde hareket etmeliyiz. Anadolu uygarlıklar beşiği… Çoğu kentimizin gerek antik zamanlardan, gerekse İslam medeniyetini barındıran ve farklı kitlelere hitap edebilen kültürel birikimleri var. Bu zenginlik, kent markalaşması konusunda bizlere sınırsız olanak sağlıyor. Yeter ki pazarlama araçlarını kullanarak, bilimsel akılla hareket edelim.”

Ankara Marka Festivali, bugün (16 Aralık Cuma) sona erecek.