İlk kez halka arz edilecek şirketler için yeni koşullar getirildi. İşte detaylar…

Sermaya Piyasası Kurulu Pay Tebliği’nde değişikliğe gitti. Değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikte yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, payları ilk defa halka arz edilecek veya borsada işlem görecek ortaklıkların aktif toplam ve net satış hasılatı koşullarını karşılaması gerekecek.

Buna göre, halka arz olacak bir şirketin aktif toplamının 10 milyon Türk Lirasından, net satış hasılatının da 5 milyon Türk Lirasından az olmaması şartı aranacak.

Tebliğ yatırım ortaklıklarının yanı sıra genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar ve kamunun ortaklığının bulunduğu ortaklıklar içinde uygulanmayacak.