Halk GYO Salıpazarı’ndan 4.8 milyon TL’ye arsa satın aldı. İşte detayları…

Halk GYO Salıpazarı’ndan 4 milyon 885 bin TL’ye 235 metrekarelik arsa satın aldı. Satın alma işlemini KAP’a duyuran şirket arsayı Halk Bankası’nın düzenlediği e-ihale süreci sonunda aldığını belirtti.

Söz konusu arsa Beyoğlu İlçesi, Kılıçali Paşa Mahallesi, 138 Pafta 57 Ada 15 parselde, Halk GYO’nun Salıpazarı Otel Projesinin yanında yer alıyor.

Arsanın imar durumu 19.12.2017 tarih, 14228 sayılı yazıya göre; “07.07.1983 tarih, 4720 sayılı Kurul kararı ile “Kentsel Sit Alanı” ilan edilen bölgede ve 16.06.2005 tarih ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanunu’nun 2. maddesine göre “Yenileme Alanı” olarak ilan edilen alanda kalmakta olup, bölgeye ait 21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İstanbul 10. İdare Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.

28.07.2017 tarih ve 2339 sayılı İstanbul 1 No.lu Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Kararı ile belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumu Yenileme Kurulu’ndan alınacak karar doğrultusunda belirlenecek.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare