Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili GYODER, İNDER ve KONUTDER’den yorum geldi…

İnşaatta tüm kuralları değiştiren yeni imar yönetmeliği açıklandı. 3 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe gayrimenkul sektöründen sert tepki geldi. Sektörün önde gelen dernekleri ortak açıklama yaptı ve “Bu yönetmelikle yatırımların önü kesmiştir” dedi.

İNŞATTA tüm kuralları sil baştan belirleyen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği önceki gün Resmi Gazete’de yayınlandı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni yönetmelik gayrimenkul sektörü oyuncularını rahatsız etti. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) yeni yayımlanan yönetmelikle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, yeni yönetmeliğin yatırımların önünü keseceği, şehirleri tek tipli büyümeye iteceği ve vatandaş cephesinde de mağduriyetler yaratacağı belirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüşlerini iletmelerine rağmen sektörün saha tecrübesinin göz ardı edildiğini belirten sektör temsilcileri “Gayrimenkul sektörünün, yapı inşa ve mimarlık mesleğinin önemli ölçüde sorunlar yaşayacağı kanaatindeyiz” dedi.

VATANDAŞ ZARAR GÖRÜR

1 Haziran 2013 tarihli yönetmeliğinin 4 yıl önce vizyoner bir anlayışla hazırlandığını hatırlatan sektör temsilcileri, “Yayınlandığı günden itibaren ise bürokratik bir anlayış söz konusu yönetmeliği değiştirmeye ve daraltmaya çalışmaktadır. Tüm bu gayretlerin sonucu olarak yayımlanan yeni yönetmelik öncelikli olarak mimarlık mesleğini uygulanamaz hale getirmiştir. Şehirlerimizin bundan sonra tektipleştirici bir bakış açısıyla, gelecek vizyonundan uzaklaşarak inşa edileceğini görüyoruz” dedi.

Yeni yönetmelikle inşaat ruhsatının müktesap hak (kazanılmış hak) olmaktan çıktığına dikkat çeken sektör temsilcileri, “Son anda yönetmeliğe ilave edilen bu düzenlemeyle gerek yerli ve yabancı yatırımcılar gerekse de tüketiciler büyük bir riskle karşı karşıyadır. İmar Kanunu´na tamamen aykırı olan bu düzenleme ile gayrimenkul sektörü en temel dayanağından yoksun hale getirilmiş ve yatırımların önü kesilmiştir. Mevzuata uygun olarak alınan inşaat ruhsatı ile yapılan projelerin imar planı iptalleri ile akamete uğraması hem yatırımcı hem tüketici hem de ülke ekonomisinin zarar görmesine sebep olacaktır. Gayrisafi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 8 olan ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde destek veren gayrimenkul sektörü geçmişte bu hususla ilgili birçok kez büyük sorunlar yaşamıştır. Yeni yönetmeliğin birçok sorunu beraberinde getireceğini, bundan en çok geniş halk kesimlerinin mağdur olacağını ve çıkacak olumsuzlukların zamanla kavranacağını düşünüyoruz” dedi.

Yatırımların önünü keser

GYODER, KONUTDER ve İNDER’in başkanları geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etmiş ve yeni yönetmelikle ilgili önerilerini paylaşmıştı. Yayınlanan yönetmelik sonrası sektör temsilcileri dün de Başbakan ile görüşüp, doğacak mağduriyetleri anlattı.

NASIL BİR TOPLUMSAL FAYDASI BULUNUYOR?

YÖNETMELİKTE birçok alanda kısıtlayıcı maddeler olduğu belirtilen açıklamada şunlar söylendi: “Örneğin önceden maksimum 3 bin metrekare olan sosyal tesis alanlarının daire sayısı ve proje büyüklüğü gözetilmeden maksimum 500 metrekareye indirilmesinin, mescitlerin, kreş ve çocuk oyun alanlarının toplam 750 metrekareden konutlar için 100, konut dışı kullanımlar için 200 metrekareye düşürülmesinin, otopark yapımının teşvik edilmesi gerekirken, otopark alanlarının en az otopark alanının 2 katını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasının, ortak alan depolarının kaldırılmasının, yangın yönetmeliği gereği yapılması zorunlu olan mahallerin sadece yangın merdiven evi ile sınırlı tutulmasının nasıl bir toplumsal fayda sağlayacağını anlayamıyoruz. Yönetmeliğe 3 aylık bir geçiş süreci konmuştur. Bu sürede, sektörde ve ülke ekonomisinde derin yaralar açılmadan, yönetmeliğin kısıtlayıcı maddelerinin, çelişkili ve olumsuz yönlerinin düzeltileceği yönündeki ümidimizi muhafaza ediyoruz.”

Hürriyet