Bahçeşehir Gölet’ini de içine alan Gölet Projesi’nin iptal edilen imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilip askıya çıkarıldı.

Bakanlığın ilk olarak 31 Haziran 2013 tarihinde onayladığı plan, açılan davalar sonucu mahkemece iptal edilmişti. Projenin yapılacağı alanın tamamı Başakşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde olması nedeniyle, mahkeme kararları doğrultusunda, alandaki kullanım kararlarının mevzuata uyumlu olmasını sağlamak için hazırlanan yeni planda, “Terk alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz” hükmü getirildi. Ancak buna karşılık, ticaret alanlarında 0.05 olan emsal değeri, 0.23’e çıkarılarak inşaat alanı artırıldı. Yani yapılan terkler, böylelikle inşaata kazandırılmış oldu. Dava konusu parsellerin, “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon” kullanımlarını, mevzuata uyumlu hale getirdi.

Bazı parseller, tescil harici alan olarak kamuya terk edilmesi koşuluyla, “Park Alanı” olarak planlandı. Gölet ve çevresinin kendine özgü karakteristiği, fiili dokusu ve silueti göz önünde bulundurularak tek kütle halinde yapılanmanın önüne geçildi. Park alanı olarak gösterilen alanda sadece Gölet alanı, yaya gezinti yolları, yeşil alan, kent mobilyaları (Oturma grubu, köprü, iskele, çeşme, süs havuzu, tuvalet, çöp kutusu, aydınlatma elamanı, spor aletleri) temalı çocuk parkları, açık spor alanları, açık otopark yer alacak. Park alanları bedelsiz, tescil harici alan olarak terk edilmeden, ticaret alanında uygulama yapılamayacak.

YENİ PLAN HÜKÜMLERİ
Bakanlık, Gölet ve çevresinde daha önce ticaret kullanımında olan parselleri, plan onama sınırı dışında bırakıp, “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon” kullanımlarının yer aldığı bölgeyi yeniden düzenlendi. Teklif planda, Park, Gölet Alanı, Meydan, Yaya Gezinti Yolu, 15 ,12 ve 10 metre genişliğinde Taşıt Yolları, İSKİ Hizmet Alanı, Teknik Hizmet Alanı (T.H.A.), Ağaçlandırılacak Alan, Dere Mutlak Koruma Kuşağı Otopark, Metro Hattı, Devlet Demiryolları Hattı, Teknik Altyapı Alanı ve inşaat alanı emsali 0.23, yükseklik de en çok 6.50 metre olmak koşuluyla, sadece lokanta, kafeterya, mağaza ve dükkanların yer alabileceği “Ticaret Alanı” lejantları olarak planlandı. Ticaret alanında birden fazla yapı yapılacak. Binaların her biri için maksimum taban alanı, ticaret alanının yüzde 5’ini geçmeyecek. Bu alanda maksimum Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS): 0.35 olup, binalar arası çekme mesafeleri serbest olacak. Bodrum katında yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, ticari kullanımlı bağımsız bölümün bürüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler emsal harici olacak. Her bağımsız birin için maksimum bir adet depo amaçlı bodrum yapılabilecek.

Mevcut plan ile uyuşmayan dere bandındaki fonksiyon alanları yeniden düzenlendi. Güncel raylı sistem ve karayolu projeleri plana aktarıldı. Toplam 11 bin 436 metrekarelik emsal alanı, bedelsiz olarak kamuya terk edildi.

ÖZEL PROJE ALANI İLAN EDİLMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planı revizyonu yapılan Gölet ve çevresini de içine alan yaklaşık 774 hektarlık alan, “Özel Proje Alanı” olarak belirlenmişti. Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı yolları ile TEM Otoyoluna bağlanacak alanın içerisinden Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Raylı sistem hattı yanısıra, Halkalı-Kapıkule banliyö hattı geçiyor.

PLAN VE YARGI SÜRECİ
2013 planları, üç alt bölgeyi kapsayıp, yeni pazar alanı, eski (mevcut) Pazar alanı ile Gölet alanı ve çevresinden oluşuyor. Revizyona konu Gölet alanı ve çevresinde geçerli olan 31 Haziran 2013 tarihli imar planına İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açılmış ve 14 Ekim 2016 tarihinde, plan iptal edilmişti.
Danıştay 13. Dairesi, CHP’li Başakşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından, 13 bin 500 metrekarelik alana hasılat paylaşımı ile rekreasyon projesi yaptırılması için 2015 yılında Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği ihalenin iptaline ilişkin açılan davada da, “Gölet inşaatının hiçbir hukuki dayanağı kalmadığını” tespit edip, 24 Şubat 2017 tarihli kararla, ihale ve satış sonrası çalışmalara ilişkin yürütmeyi durdurmuştu. Bu kararın kaldırılması istemi ile Başakşehir Belediyesi ve 103 milyon liralık ihaleyi alan Atmaca Şirketi, Danıştay 13. Dairesi’ne başvurmuştu. Mahkeme 1 Kasım 2017 tarihli kararıyla, ihalenin iptaline ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulmayıp, bu başvuruyu oy birliği reddetmişti.

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alanın, “Derenin ıslah edilmesi, park ve rekreasyon alanının düzenlenmesi” karşılığında ihale edildiği ve projenin “Başakşehir Göleti’nin büyütülmesinden ibaret olduğu” söylenmişti.

CHP’Lİ YILMAZ, İÇİŞLERİ BAKANI’NA İHBARDA BULUNDU

Konu, İBB Meclisi’nin dünkü oturumuna da damga vurdu. Gündem dışı söz alan CHP’li İBB ve Başakşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zeynel Yılmaz, söz konusu Gölet Projesi’ne ilişkin yargı kararlarına rağmen inşaatın devam ettiğini söyleyip, belediyenin suç işlediğini öne sürdü.

Yılmaz, “Daha önce bir pompayla yapılan inşaat şimdi 3 pompayla yapılıyor. Bütün mahkeme kararlarına rağmen hala inşaatı durdurmuyorsanız, suç işliyorsunuz. Sayın İçişleri Bakanı’na açıkça ihbarda bulunuyorum. Proje, daha önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal döneminde yapıldı. Yeni başkan Yasin Kartoğlu 3 aydır orada ve hala o inşaat hakkında bir işlem yapılmadı. Mevlüt Bey, Büyükşehir’e gelirken, 6 metro ihalesini iptal etti. Eğer geçmişte yapılmış bir yanlışlık varsa iptal edilmesi gerekir. Başkan, bu projeyi de iptal etmeli. İçişleri Bakanı madem ki, kanunları uymadığı için 2 tane belediye başkanını görevden alıyorsa, belgelerle sunuyorum, İçişleri Bakanı’nı görevini yapmaya davet ediyorum. Mahkeme ‘Bu ihale yanlıştır’ diye karar vermişse bu ihale nasıl devam edecek” diye konuştu.

Oturumu yöneten Ak Partili Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, “Tebligat yapılmış, inşaat devam ediyorsa, mahkeme orada” dedi.