Gaziantep Şahinbey Belediyesi dar gelirli vatandaşlar için Mavikent’e 1.000 yeni konut daha yapıyor.

Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı başladı.Gaziantep Şahinbey Belediyesi dar gelirli vatandaşlar için Mavikent’e 1.000 yeni konut daha yapıyor.
Gaziantep Mavikent konut başvuruları başladı.
Gaziantep merkez Şahinbey Belediyesi tarafından “İşte Rüya Gibi Evlenme Fırsatı” ilanıyla duyurulan ve Mavikent konutlarında dar gelirli 1000 ailenin daha kira öder gibi ev sahibi olacağı konut başvuruları 30 Haziran’a kadar devam edecek.
2+1 ve 93 metrekare büyüklüğünde bir dairenin fiyatı yaklaşık 120 bin TL iken, burada 10 yıl vade ayda 400 TL taksitle bu statüdeki bir evin kirasından daha ucuza ev sahibi olma imkanı sunuluyor.
SOSYAL KONUT TAHSİSİ İÇİN MÜRACAAT ŞARTLARI
1. Müracaatlar Şahinbey Belediyesi Hizmet Binası’nda alınacaktır.
2. Müracaat tarihi 21 Mayıs 2015 – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
3. Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması,
4. Başvuru sahibi ve hane halkının (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde yer alan yakınlarından, aynı adreste yaşayanların) aylık gelirlerinin, en fazla net 2.000,00 TL olması (Başvuru sahibinin ve hane halkının, gıda, yol, vs. her türlü yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.000,00 TL olması gerekmektedir),
5. 04/05/2015 tarihi itibariyle, başvuru sahibinin ve hane halkının (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde yer alan yakınlarından, aynı adreste yaşayanların) ülke sınırları içinde konutu, işyeri, arsa ve arazisi vb. gayrimenkulü olmaması, belediye veya diğer kamu kurum kuruluşları tarafından konut tahsis edilmiş olmaması ve motosiklet hariç, binek ve ticari taşıtı olmaması,
6. 04/05/2015 tarihi ve öncesinde Evli olduğunu ya da 04/05/1989 veya daha öncesi tarihli doğumlu olduğunu beyan ediyor olması, (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinden)
7. Başvuru sahibinin, Şahinbey Belediyesi sorumluluk alanı içinde 04.05.2014 tarihinden beri ikamet ediyor olması,
8. Gelir durumuna ilişkin belge;
a – İşsizler : Sosyal Güvenlik Kurumlarından ve vergi dairesinden ilişiksiz belgeleri (varsa yeşil kart),
b – Ücretli ve maaşlı çalışanlar :Çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan sağlayacakları yetkili amirce onaylı ücret veya maaş bordrosu (Nisan 2015 tarihli),
c – Emekliler : Bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumlarından alacakları gelirlerini gösterir belge,
d – Kendi hesabına çalışanlar ve yukarıda sayılmayan ekonomik ve ticari faaliyette bulunanlar: Vergi dairesinden alacakları yıllık kazançlarını gösterir belge,
9. Başvurular, tahsis şartlarının tamamını sağladığını beyan eden taahhütname ve kimlik fotokopisiyle alınacak olup, kura çekimi sonrasında Asil ve Yedek olma hakkı elde eden hak sahiplerinin dosyaları incelenecek ve tahsis şartlarından herhangi birini sağlamayan hak sahiplerinin tahsisi Encümence iptal edilecektir.
TAHSİS SÖZLEŞME ŞARTLARI
1. Konutlarımız Mavikent Mahallesi’nde 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 balkondan oluşmakta olup, konut bedelinin % 20’si peşinat olarak alınacaktır. Peşinat ödemesi 2016 yılı içerisinde 3’er ay arayla 4 eşit taksitte (2016 yılı Ocak Ayı, Nisan Ayı, Temmuz Ayı ve Ekim Ayı içerisinde) tahsil edilecektir. Peşinat sonrasında kalan daire bedeli ise, anahtar teslimini takip eden bir sonraki ay başlayacak olup, 10 yıl (120 Ay) taksitle ödenecektir. Ayrıca şerefiye farkı (Kat), anahtar tesliminde ödenecek olup, istenildiği takdirde şerefiye farkı 10 taksitte de ödenebilecektir.
2. Taksit ödemelerinden kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler, konutların teslim yılını takip eden Ocak ayından başlamak üzere, her yıl bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi ile çarpılarak yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.
3. Anahtar tesliminde tahsis edilen konut ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar hak sahiplerinden tahsil edilecektir. Tüm abonelikler ve bunlarla ilgili proje masrafları hak sahiplerine ait olacaktır.
4. Sosyal konut bedeline ilişkin taksit ödemelerinin eksik yapılması veya hiç yapılmaması durumunda 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesi gereğince belirlenen oranda aylık gecikme zammı alınır. Üst üste 3 taksit ödenmemesi durumunda veya anahtar teslim tarihi itibariyle peşinat bedelinden borcu olduğu takdirde borcun, gecikme zammı ile birlikte 30 gün içinde ödenmesi ilgiliye yazılı bildirime rağmen 30 gün içerisinde borcun, gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde tahsis iptal edilir. Ödemiş oldukları peşinat ve toplam taksit tutarları 3 yıl içerisinde ilgilisine faizsiz olarak ödenir. Konuta hasar verilmiş ise bunun bedeli de ilgiliye ödenecek tutardan mahsup edilir.
5. Borcun tamamı ödense dahi, tahsis edilen konut 5 yıl dolmadan bir başkasına satılamaz, devredilemez ve kiraya verilemez. Konut tahsisi yapılan kişi, adresini tahsis yapılan konuta taşıyacak ve o adreste ikamet edecektir. Ayrıca konut adresi ikamet adresi olarak kabul edilecektir.
6. Konut teslimi belediyenin belirlediği program dâhilinde yapılacaktır.
7. İbraz edilen belgelerde tahsis şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin tahsisi iptal edilir. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.
www.sahinbey.bel.tr