Florya demiryolu alt geçit köprüsüne ilişkin imar planları askıya çıktı. Planlar 11 Eylül’de askıdan inecek…

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya demiryolu alt geçit köprüsü revize projesine ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve uygulama imar planını askıya çıkardı. 11 Ağustos’da askıya çıkan plan 11 Eylül’de askıdan inecek. 30 günlük askı sürecinde bir itiraz gelmezse plan kesinleşmiş olacak.

Bakırköy Şenlik Mahallesi 201 ada eski 3 yeni 30 parsel ile 201 ada 6, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 23, 24 parseller ve eski 3 yeni 29 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana ait nazım imar planı tadilatı şu şekilde;
Plan Notları
– Plan onama sınır içerisinde kalan alan, günübirlik turizm, turistik tesisler alanı ve rekreasyon alanıdır.
– Günübirlik turizm, turistik tesisler alanı ve rekreasyon alanında; 3 Nisan 1980 onaylı 1/2000 ölçekli Florya Sahil Şeridi Düzenleme Çalışması Planı esas alınarak, otel&motel, alışveriş üniteleri, akvaryum, açık spor, oyun ve dinlenme alanları, rehabilitasyon merkezleri, ibadathane, kütüphane, sergi ve gösteri alanları, otopark alanları ve rekreasyon alanları vb. kullanımlar yer alacaktır.
– Yapılanma koşulları; E:0.20, HMAX: 10,50 metredir. Bodrum katlar emsal harici olup, iskan edilebilir. Parselin mahreç aldığı İstanbul caddesinin üst kotu, 0.00 kotudur.
– İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup; kot, çekme mesafeleri, blok ebatları, kat yükseklikleri, mahya yükseklikleri vb. hususlar avan projede belirlenecektir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanıncaya kadar istikamet 17 Temmuz 2006 onaylı 1/1000 ölçekli Florya uygulama imar planından alınmak kaydıyla 1/5000 ölçekli plana göre uygulama yapılacaktır.
– Açıklanamayan hususlarda 10 Şubat 2005 onaylı nazım imar planı ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Plan Notları
1) Uygulama Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca onanacak uygulama projesine göre yapılacaktır.
2) Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanacak olan uygulama projesi aşamasında yol güzergahlarına ilişkin kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.
4) Açıklanamayan hususlarda Meri İmar Planı ve Meri İmar Yönetmeliği şartları geçerlidir.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com