Teşvik belgelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Ekonomi Bakanlığı, 2015 Eylül ayında toplam 4 milyar 192 milyon TL tutarında yatırım öngörülen 261 teşvik belgesi alındığını açıkladı.

 

Ekonomi Bakanlığı, 2015 Eylül ayında toplam 4 milyar 192 milyon TL tutarında yatırım öngörülen 261 teşvik belgesi alındığını açıkladı. Teşvik belgelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçen yıl aynı ayda 333 belge verilmesine karşüık, bunların toplamı 3.3 milyar TL seviyesindeydi. 2015 Eylül ayında alman belgelerden 17’si yabancı sermaye, 244’ü yerli sermaye için verildi.

BMC’den zırhlı araç Vodafone’dan altyapı yatırımı

Listede bazı dikkat çekici yatırımlar yer aldı. TÜBİTAK BİLGEM, Kocaeli’nde Ar-Ge’ye dayalı yüksek güçlü lazer laboratuvarı için 105.8 milyon TL’likyatınmteşvikbelgesi aldı. 28.9 milyon TL’lik makine ithalatı öngörülen yatırımda, 50 kişi istihdam edileceği belirtildi. BMC, İzmir’de zırhlı araç üretim modernizasyon yatırımı için 30.6 milyon TL düzeyinde yatırım için belge aldı. Vodafone da 122.2 milyon TL’lik altyapı yatırımı için teşvik belgesi aldı. Emaar gayrimenkul İstanbul’a beş yıldızlı otel için 65 milyon TL’lik belge alırken, Ceylan İşletme de Antalya’da dört yıldızlı otel yatırımı için 62 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi edindi. Yüksek miktarlı yatırımlar arasında, Hanay elektriğin Hatay’da 115 milyon TL’lik rüzgar enerjisi santrali, BAK enerjinin Kayseri’de 221.7 milyon TL’lik rüzgar enerjisi santrali, Derne elektriğin çeşitli illerde toplam 265.3 milyon TL’lik rüzgar enerjisi santrali yatırımı dikkat çekti. Zorlu enerji de Osmaniye’de 265.8 milyon TL’lik rüzgar enerji santral yatırım teşvik belgesi aldı. Ege Profil İzmir’de 140 milyon TL’lik pvc yatırımına yönelik olarak, Fırat Plastik de İstanbul’da boru yatırımı için 76 milyon TL’lik teşvik belgesi aldı. Berko ilaç bitkisel vitamin, BİEM ilaç, kanser dahil tıbbi ilaç, 4B sağlık, serum için yatırım belgesi aldı.

Toplam 1.9 milyar TL’lik yatırım öngören 26 teşvik belgesi iptal

Öte yandan, eylül ayı sonunda toplam yatırım tutarı 1 milyar 955 bin TL olan 26 teşvik belgesi de iptal edildi. Dahilde işleme rejimi kapsamında DİR belgesine ilişkin eylül ayı tebliği de yayınlandı. Buna göre, 494 firmaya DİR belgesi, iki firma için yurtiçi satış ve teslim belgesi, yedi firma için hariçte işleme izin belgesi, 75 firma için vergi, resim ve harç istisnası belgesi verildi. Türkiye yatırım teşvik sistemi içinde var olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, gümrük vergisi, sosyal güvenlik primi, arsa teşviklerinden yararlanabümek için, firma beyanlarına dayalı olarak yatırım teşvik belgesi düzenleniyor. Firmaların bu beyanlarında yatırım yeri, yapılacak olası ithalat ve miktara ilişkin tahmini veriler bulunuyor. oğunluklada firmalar bu miktarları artırıyor.

Yatırımlar fiili olarak gerçekleştikçe de yıllık planlarında ve sonunda da yatırım teşvik belgesinin kapatılmasına ilişkin kapatma belgesi düzenleniyor. Ancak bu kapatmabelgelerindeki gerçekleşmeler açıklanmıyor. Teşvik belgesi üzerinden yapılan yatırımlar, ön fizilibiliteye dayandığı ve firmaların olası aksilikleri düşünerek yüksek miktarlar belirtmesi ayrıca yıllara sari olarak yapıldığı için, yatırım izlemesi teşvik belgeleri üzerinden değil, genel TÜİK istatistik sistemi üzerinden yapılıyor. Yatırım teşvik kapatma belgelerine ilişkin de herhangi bir istatistik tutulmuyor.

Dünya