Yenibiriş‘in inşaat sektörü iş ilanları verilerine bakıldığında 2017 Kasım ayında, 2016 Kasım ve 2017 Ekim dönemine kıyasla yüzde 4 oranında düşüş yaşandı.

2016 Kasım ve 2017 Ekim aylarında yayınlanan ilan sayılarında ise bir değişiklik olmadı. Kasım 2017’de ise en fazla aranan pozisyon inşaat mühendisi olarak kaydedildi.

Yenibiriş Türkiye’nin online insan kaynakları hizmetleri öncülerinden biri olarak sektörde devamlılığını sağlıyor. Yenibiriş, inşaat sektöründe verilen iş ilanlarının 2016 Kasım ile 2017 Ekim-Kasım dönemleri arası karşılaştırmalı verilerini hazırladı.

2016 Kasım ayında ilk beşte sırasıyla makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, satın alma memuru ve inşaat teknikeri yer aldı. 2017 Ekim’de ise ilk beşte inşaat mühendisi, inşaat teknikeri, elektrik mühendisi, mimar ve makine mühendisi oldu.