Cezai işlem uygulanmaması ve borcun katlanarak artmaması için emlak vergilerinin zamanında ödenmesi gerekir. Tek seferde ödemenin zor olduğu durumlarda ise vergi borçlarının ödenmesinde taksit seçenekleri değerlendirilebilir.

Arazi, arsa ve bina gibi taşınmazlardan alınan emlak vergisi, süreklilik arz eder ve taşınmazın bulunduğu belediyeler tarafından yıllık olarak tahsil edilir. Bu vergi, taşınmazın cinsine ve bulunduğu belediyenin büyük şehir olup olmama durumuna göre, rayiç bedel esas alınarak belirlenir. Zamanında ödenmeyen emlak vergilerine aylık olarak ceza uygulandığından dolayı vergi ödemelerinin zamanında yapılması önemlidir. Ancak bazı durumlarda emlak vergisi ödemeleri bütçeyi zorlayabilir. Bu gibi durumlarda ilk akla gelen vergi ödemesinin taksitlendirilmesidir.

Emlak Vergisine Taksit Yapılır Mı?
Emlak vergisi her yıl taşınmazların bulunduğu belediyeler tarafından tahsil edilir. Yıllık olarak hesaplanmasına rağmen bu vergi, ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla 2 eşit taksite bölünür. İki taksitte ödenebilmesinin yanında emlak vergisinin tamamı mükellefler tarafından, 1. taksitin ödendiği dönemde de ödenebilir. Ödemeyi peşin ya da iki taksitte yapmak isteyen mükellefler için emlak vergisinin ilk taksiti ya da tamamı ilgili belediyelere Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenebilir. Ödemede taksit tercih eden mükellefler ise ikinci taksit ödemesini 1 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında yapmalıdırlar.

Ödemede kolaylık sağlayan bu taksitlendirme, yasalarla belirlenmiş olup, belediyelerin inisiyatifinde değildir. Bu uygulamanın yanında belediyelerin ayrıca bir taksitlendirme yapma yetkisi de bulunmaz. Ancak bazı dönemlerde hükümet tarafından biriken vergi borçlarının yapılandırılarak ödenebilmesi için kanun çıkartılır ve bu gibi durumlarda kanun kapsamına göre vergiler daha uzun vadede taksitlendirilerek ödenebilir. Tüm bunların yanında emlak vergisi ödemelerinin banka kredi karları ile taksitlendirilmesi de mümkün olabilir.

Emlak Vergisine Taksitlendirme Nasıl Yapılır?
Emlak vergisi ödemeleri doğrudan belediyelerin emlak servislerinde yapılabileceği gibi PTT şubelerinden ya da e-belediye sistemine sahip olan belediyelerin İnternet sitelerinden de yapılabilir. E-belediye sistemi üzerinden yapılan ödemelerin yanında doğrudan belediyelerin emlak servislerinden yapılan ödemelerde banka kredi kartı kullanılması durumunda, emlak vergisi tutarının banka tarafından taksitlendirilmesi mümkün olabilir.

Emlak vergisi taksitlendirme seçeneği tüm bankalar tarafından sunulmadığı için vergi borcunu kredi kartı ile ödemek isteyenlerin öncelikle kartları ile taksitlendirme yapıp yapamayacaklarını öğrenmeleri gerekir. Sahip olunan banka kredi kartı ile vergi ödemesinin taksitle yapılıp yapılmayacağı ise bankalarından İnternet sitelerinden, e-belediye vergi ödeme sayfasından ya da emlak servisindeki görevlilerden öğrenilebilir. Bu şekilde, taksit yapan bankaların kredi kartları kullanılarak yapılan ödeme işlemleri sonucunda, emlak vergisi, bankanın yapmış olduğu kampanya kapsamında taksitli olarak ödenebilir. Bu işlem sonucunda belediyeler, vergi tutarının tamamını tek seferde alırlar ancak mükellef vergi tutarı kadar bankaya borçlanır.

Milliyet Emlak