Emlak Konut Şişli Teşvikiye arsasını ihale ile satıyor…

Gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşlarından Emlak Konut Şişli Teşvikiye arsasını ihaleye çıkarıyor. 2 oturum halinde gerçekleştirilecek ihalenin ilk oturumu 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:30’da yapılacak.

EMLAK KONUT ŞİŞLİ TEŞVİKİYE ARSASI PLAN NOTLARI
1) Ticaret+konut alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak ve bulunduğu yapı adasının yapılaşma şartlarını aşmamak kaydı ile özel sağlık ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim tesisleri hariç) yapılabilir. Bu işlevler bir arada kullanılabileceği gibi, ayrı bloklar şeklinde de projelendirilebilir.
2) Ticaret+konut alanlarında ada ya da parsel için belirlenen emsal değeri içerisinde kalmak ve emsal alanının maks. Yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla ticaret yapıları yapılabilir. Bu yapılar bağımsız blok olarak veya konut bloklarının zemin ve bodrum katlarında projelendirilebilir.
3) Ticaret+konut alanında toplam emsal inşaat alanı, 405 ada 9, 14 ve 102 parsellerde ayrılan donatı alanlarının bedelsiz terk edilmesi kaydıyla, bu parsellerin brüt alanları toplamından ticaret fonksiyon alanı düşüldükten sonra KAKS:1,15 değeri üzerinden hesap edilecektir. Bulunan emsale emsale esas inşaat alanı imar uygulaması ile oluşacak ticaret+konut alanlarına alan büyüklükleri oranında dağıtılacak olup, taşındığı parselin toplam emsal alanını yüzde 20’den fazla artırmamak şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere bir parselden diğer bir parsele emsal alanı transferi yapılabilir. Bu durum iskan aşamasında ilçe belediyesi tarafından transfer işlemi gerçekleştirilen parsellerin tapu kayıtlarına beyan verilmek suretiyle işlenir.
4) Ticaret+konut alanlarında maks.Taks 0.60’dır.
TİCARET ALANLARI
1) Ticaret alanlarında maks.Taks 0.60’dır.
2) Ticaret alanlarında KASK 1.50, yençok 5 kat yapılaşma koşullarına göre uygulama yapılacaktır.