Emlak Konut GYO Ankara Çankaya Oran arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işini ihale ediyor.

 

Emlak Konut GYO Ankara Çankaya Oran arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işini ihale ediyor. Emlak Konut Ankara Çankaya Oran mahallesinde yer alan 20 bin 854 metrekarelik arsasını gelir paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıkarıyor.

İhalenin birinci oturumu yarın saat 14:00’da gerçekleşecek. İhalenin ikinci oturumu yarından sonra açıklanacak.

Arsa üzerinde konut, ticaret alanları, park ve cami gibi birimlerden oluşan karma bir proje planlanıyor. Arsa 20 bin 854 metrekare büyüklüğünde.

– Ticaret-Konut alanlarında konut kullanımı ile birlikte yerel ve bölgesel ticari faaliyetler, alışveriş ve iş merkezleri, çok katlı mağaza, çarşı, showroom’lar, sosyal ve kültürel tesisler, idari tesisler, turistik tesisler, bürolar ile bunları destekleyici ticari nitelikli yapılar yer alabilir. Bu alanlarda E: 2.00 ve Yençok: 70,00 m’dir.

– Ticaret-Konut alanında toplam emsale esas inşaat alanının max. %40’ına kadar alan ticaret, geriye kalan alanlar ise konut kullanımına ayrılabilir.

– Orta yoğunluklu gelişme konut alanlarında E=1.50 ve Yençok: 27,00 m’dir.

– Cami Alanları; dini hizmet yerleri ve müştemilatlarına ayrılan alanlardır. Bu alanda cami, ibadethane, lojman ve dini kurs alanları yer alabilir. Cami alanlarında E: 1.50 Yençok: Serbesttir.