21 Mayıs’tan itibaren icra-i haciz, kamu haczi, ihtiyati haciz şerhleri salt elektronik ortamda tutulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu hizmetlerini daha etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunmaya devam ediyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yıl dönümü olan 21 Mayıs 2015 tarihinden itibaren icra-i haciz, kamu haczi, ihtiyati haciz şerhlerinin salt elektronik ortamda tutulması uygulamasına başlanacak.
E-haciz uygulaması ile kamu ve icrai haciz taleplerinin elektronik ortam üzerinden gönderilmesiyle işlemlerin daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde karşılanması sağlanacak.

Uygulama ile tapu müdürlüklerinin iş hacminde önemli oranda azalma olacak, iş hacminde meydana gelecek azalma vatandaş memnuniyetine olumlu bir şekilde yansıyacak.

Türkiye genelinde 2014 yılında toplam tapu işlemleri adedi 7 milyon 184 bin 361 iken, bunların 2 milyon 457 bin 465 adedi haciz işlemleri oldu.
2014 yılında yapılan haciz işlemlerinin tüm tapu işlemlerine oranının yüzde 34 olduğu görülüyor.

Dünya