Şirketlerin döviz borçlanmalarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

Şirketlerin döviz borçlanmalarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından döviz kredisi temin edemeyecek.

Kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri de zorunlu olacak.

Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan, finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk Lirası krediye dönüştürülecek.

Ama döviz geliri olmayan şirketlerin yurt dışından döviz kredisi temin etmesinde bazı istisnalar getirildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacağı döviz geliri şartı aranmayacak.