Denizli Kumkısık mahallesinde yer alan 11 bin 419 metrekarelik arsa 2.3 milyon TL’ye satışa çıkıyor…

Denizli Defterdarlığı Kumkısık mahallesinde 185 ada 2 parselde yer alan 11 bin 419 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Tarımsal sanayi depolama alanında kalan arsa için 2 milyon 284 bin TL isteniyor.

İhale Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak. İhale 26 Nisan günü saat 14:30’da gerçekleşecek. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatlerinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebiliyor.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2017 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekiyor.