Darıca Belediyesi 2 milyon bin TL değerindeki 4 arsasını satışa çıkarıyor…

Darıca Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 4 arsasını açık teklif usulüyle satışa çıkarıyor. Arsaların ihalesi 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10:00’da Darıca Belediyesi Hizmet Binası Encümen Odası’nda yapılacak.

Arsaların imar durumu;
1- A. İpekçi mahallesi 1338 ada 20 nolu parsel 308 m2 yüzölçümlü, imar durumu: Konut alanı ayrık nizam 3 kat taks:0.40 ön bahçe mesafesi: Min 3.00 mt yan bahçe mesafesi: Min 3.00 mt
2 – Kazım Karabekir Mahallesi 223 ada 3 nolu parsel 500 m2 yüzölçümlü, imar durumu: Konut alanı ayrık nizam 3 kat taks:0.40 kaks:1.20 ön bahçe mesafesi: Min 3.00 mt yan bahçe mesafesi: Min 3.00 mt arka bahçe: h/2
3 – Bağlarbaşı Mahallesi 278 ada 9 nolu parsel 330 m2 yüzölçümlü, imar durumu: Konut alanı ayrık nizam 3 kat taks:0.40 kaks:1.20 ön bahçe mesafesi: Min 3.00 mt yan bahçe mesafesi: Min 3.00 mt arka bahçe: h/2
4 – Sırasöğütler Mahallesi 1548 ada 7 nolu parsel 252 m2 yüzölçümlü, imar durumu: Konut alanı ayrık nizam 3 kat taks:0.40 ön bahçe mesafesi: Min 3.00 mt yan bahçe mesafesi: Min 3.00 mt
İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Kanuni ikametgah belgesi
c) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2017 yılına ait), Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
d) Vekaleten katılıyor ise ;Noter tasdikli Vekaletname
e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Ayrıca ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerde sayılan belgeler
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
g) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
(İhale Şartnamesinin satın alınması ve her sayfasının imzalanması zorunludur.)
h) Darıca Belediyesinden borcu yoktur belgesi.