Danfoss, Aralık ayında Paris’te yapılacak 21. İklim Zirvesi (COP21) öncesinde küresel ısınmanın durdurulmasına destek olmak amacıyla yeni ve iddialı hedeflerini açıkladı. Danfoss, 2030 yılına kadar kullandığı enerji ve havaya saldığı karbondioksit (CO2) miktarını yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor

Isıtma, soğutma ve güç elektroniği alanında dünya devi Danfoss, küresel ısınma ile mücadele konusunda önemli bir adım attı. Yenilikçi enerji tasarrufu çözümlerine imza atan Danfoss, 2030 yılına kadar kullandığı enerji ve havaya saldığı karbondioksit (CO2) miktarını yüzde 50 oranında azaltacağını açıkladı ve bu yöndeki çalışmalarına hız kazandırdı.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre enerji verimliliği, sera gazı salınımında tek başına yüzde 38’lik biz azaltma sağlıyor. Büyük bir kısmı sanayide ve binalarda gerçekleşen enerji tüketimini azaltma potansiyeli oldukça yüksek. Danfoss, 2030 hedeflerine ulaşma konusunda şimdiden büyük bir aşama kat etti. 2007 ile 2014 yılları arasında şirketin enerji tüketimi satışlara oranla %29 düşerken net satışları %55 oranında arttı.

Danfoss, dünya çapında enerji tasarrufu projeleri de yürütüyor. Bu projeler genellikle, binaların işletmesinde kullanılan enerjiyi %25-30 civarında azaltıyor. Söz konusu tasarruflar temel olarak Danfoss ürünleri kullanılarak havalandırma, ısıtma ve soğutmayı kontrol eden sistemlerin optimize edilmesi ile sağlanıyor.

Yaşadığı olumlu tecrübelerden yola çıkan Danfoss, dünya çapında şirkete ait tüm binalarında enerji optimizasyonuna yönelik çabalarını arttırıyor. Ayrıca üretim hattı süreçleri de daha fazla tasarruf için sistematik olarak test edilecek.

Danfoss Genel Müdürü & CEO Niels B. Christiansen: “Enerji tasarrufu alanında en yenilikçi ve verimli teknolojileri dünya çapında hizmete sunarak şehirlerin ve şirketlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Şimdilerde bugüne dek yaptıklarımızı biraz daha ileri götürecek yeni ve iddialı bir iklim stratejisi üzerine yoğunlaşmaktayız. Bunu, iklim sektöründe lider olmanın doğal bir sonucu olarak görüyoruz” diyor.

Danfoss, güneş parkları kuruyor
Danfoss, oluşturduğu yeşil enerji kaynakları ile de dikkat çekiyor. 2013 yılında Nordborg, Danimarka’da bulunan genel merkezinin yanına türünün İskandinavya’daki en büyük örneği olan güneş pili parkı kurdu. İçerisinde birer aile yaşayacak şekilde toplam 400 evin yıllık tüketimini karşılayacak miktarda elektrik üreten bu parkın toplam kapasitesi 2,2 MW.

Danfoss’un Hindistan’da bulunan yeni yerleşkesinde ise geçen yıl 1MW kapasiteli başka bir güneş pili sistemi açıldı. Bu yeni yerleşke uluslararası LEED Platin sertifikası ile yeşil ve sürdürülebilir bir bina kompleksi olduğunu belgelemiş oldu. Bu tesislerde enerji tasarruflu Danfoss ürünleri kullanıldı.

Danfoss’un 2030 hedefleri:
Hedef, 2007 yılında satılan 1m DKK başına 24 MWh olan enerji yoğunluğunu 2030 yılına kadar %50 düşürerek 12 MWh değerine indirmek. Danfoss’un kullandığı enerji miktarının neden olduğu CO2 düzeyi de yarıya inmeli. 2007 yılında Danfoss, 1 MWh enerji için 320 kg CO2 salınımına neden oldu. 2030 yılında bu değerin 160’ı aşmaması hedefleniyor.
Danfoss enerji yoğunluğunun 2017 yılından itibaren her yıl %3; 1 MWh enerji başına CO2 salınımının ise %5 oranında düşmesi hedefleniyor.