EÜAŞ’a ait Çine Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Çine Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirileceğini Resmi Gazete’den duyurdu.

Buna göre, Aydın’daki Çine HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

Geçici teminat bedeli 5 milyon lira olarak belirlenen ihale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İstekliler, tekliflerini 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edebilecek.