Ekonomi Bakanlığı, Çin menşeli kontrplakların ithalatındaki önlemlerin etkisiz kılınmasıyla ilgili soruşturma açtı.

Bakanlığın, “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kontrplak Üreticileri Derneği, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplakların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak, etkisiz kılındığı iddiasıyla bakanlığa başvuruda bulundu.

Önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildi.
İncelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Bulgaristan ve Vietnam menşeli söz konusu eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi. Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Ayrıca Bakanlığın, “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ”i de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili formların doldurulması ve belgelerle birlikte eksiksiz şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekecek.

Hürriyet