Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 26. Olağan Genel Kurulunda düzenlenen seçimle, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ndan üç isim TİSK’te önemli görevler üstlendi.

Türk işverenlerini, endüstri ilişkileri alanında, yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş olma özelliği taşıyan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), 26. Olağan Genel Kurulu, 3 Aralık 2016 Cumartesi günü gerçekleşti. TİSK Üyesi İşveren Sendikalarının delegelerinin katıldığı Genel Kurulda yapılan seçimle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Disiplin Kurulu Üyeliği olmak üzere 3 önemli göreve, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulundan isimler getirildi.
ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Batıçim Murahhas Aza’sı Tufan Ünal TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekilli seçilirken, ÇEİS Yönetim Kurulu üyesi ve Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu TİSK Denetleme Kurulu üyesi ve yine ÇEİS Yönetim Kurulu üyesi ve Oyak Adana Çimento Genel Müdürü Kemal Doğansel ise TİSK Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi.