Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesi kabul edilerek yasalaştı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 bütçesi meclis genel kurulunda görüşülerek yasalaştı. Genel kurulda bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde konuşan Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlatıp gelecek yıl Ankara’da tüm kamu kurumlarına yaygınlaştıracakları bir projelerinin, Sıfır Atık Projesinin bulunduğunu bildirdi.

Sıfır Atık Projesi
Sıfır Atık Projesinde, önce kaynağında ayrıştırma yapıldığını, sonra en son kalan, organik olarak ortaya çıkan malzemeyi gübre haline getirdiklerini, dışarıya atık çıkmadığını anlatan Özhaseki, bunu gelecek yıl Ankara bünyesinde bütün kamu kuruluşlarında ve topluca yaşanılan yerlerde uygulamaya başlayacaklarını, sonra Türkiye’ye yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Özhaseki, bakanlığının başlattığı bu çalışma sonucunda, 5 ay içerisinde 58 ton kağıt, 14 ton plastik, 3 ton cam, 1,5 ton metal toplandığını, bu kağıtlardan ve engel oldukları israf sayesinde 980 ağacı kurtarmış olduklarını anlattı.

Katı atık düzenli depolama tesisi sayısının 2002’de 15 iken bu yıl itibarıyla 87’ye ulaştığını ifade eden Özhaseki, bin 112 belediyenin katı atık düzenli depolama tesislerinden yararlandığını, yıl sonuna kadar 4 tesisin daha devreye gireceğini kaydetti.

Tıbbi atıklar konusunda eskiden herhangi bir şey yapmazken şu anda 3 yakma tesisi, 58 tıbbi atık sterilizasyon tesisinin güvenilir bir şekilde yönetildiğini belirten Özhaseki, 434 tehlikeli atık geri kazanım tesisi, 8 tehlikeli atık düzenli depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.
Özhaseki, 2000’li yılların başında nüfusun sadece yüzde 35’ine hitap eden bölümde atık su arıtma hizmetleri verilirken bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 82’sinin dışarıya attığı atıkların hepsini temizleyerek doğaya verdiklerini anlattı.

Kurulu kapasitesi günlük 10 binin üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışına online izleme tesisi kurduklarını dile getiren Özhaseki, “2012’de 30 tesisle başlayan sürekli atık su izleme çalışmalarında entegrasyonu sağlanan tesis sayısı da günümüzde 220’ye yükselmiştir. Atık su arıtma tesisi yönetimlerini teşvik etmek amacıyla son 6 ayda, atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yüzde 50’sine tekabül eden 216 milyon lirayı bakanlığımız karşılamıştır. 2017’de 63 milyon lira daha belediyelerimize bu konuda yardım yapılacaktır.” dedi.

Bakan Özhaseki, 2002’de 151 olan mavi bayraklı plaj sayısının 2017’de 454’e ulaştığını dile getirerek, bu noktada dünya ikincisi olduklarını söyledi.

Hava kalitesi izleme ağı çalışmalarına da değinen Özhaseki, 2005’te 36 istasyonla başlatılan bu faaliyetin, bugün 81 ilde, 253 istasyona genişletildiğini vurguladı.

Özhaseki, egzoz emisyonlarının ölçümü hakkında da bilgi vererek, sürekli ölçüm sistemiyle büyük sanayi tesislerinden 270’inin ve bunlara ait 609 bacanın, bakanlığınca 7/24 gerçek zamanlı olarak takip edildiğini belirtti.

Türkiye’nin, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen görevi kararlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Özhaseki, 2004’te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ve 2009’da Kyoto Protokolü’ne taraf olduklarını anımsattı.

Bu kapsamda Ulusal İklim Değişikliği Stratejisini ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı da hazırladıklarını dile getiren Özhaseki, 21 Nisan 2016’da Paris Anlaşması’nı imzaladıklarını, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21’e kadar artıştan azaltım yapabileceklerini BM Değişiklik Sekretaryası’na bildirdiklerini anlattı.

Bütünleşik kıyı alanları planlamasının bitirilmesinde çok az eksikliklerinin kaldığını dile getiren Özhaseki, yakında otopark yönetmeliğinin çıkacağını bildirdi. Özhaseki, eskiden üç binaya bir otopark zorunluluğu varken şimdi her bağımsız birim için adeta bir otoparkın zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Bakan Özhaseki son olarak terörden zarar gören bölgelerde yapılan inşa çalışmalarına değindi. Terörün yıktığı yerlerde 26 bin konut yaptıklarını ifade eden Bakan Özhaseki İdil, Sur ve Silopi’de yaptıkları çalışmaların fotoğraflarını gösterdi.