Çeşme Şifne Yat Limanı imar planı askıya çıkarıldı. Plan 30 gün boyunca askıda kalacak ve 10 Ağustos 2017 günü askıdan inecek…

İzmir Çeşme’de yer alan “Şifne Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 9 Mayıs 2017 tarih ve 5093 sayılı Olur’ları ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi ve 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylandı.

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Plan Açıklama Raporları, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca ve 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik”in 8. maddesi doğrultusunda 12 Temmuz 2017 ile 10 Ağustos 2017 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde, 2. kat Tabiat Varlıklarını Koruma 1 Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarıldı.