Seyrantepe Cendere Vadisi’nde inşa edilen Vadistanbul projesinin içinde yer alması planlanan Cendere Vadisi-Seyrantepe metrosu imar planı değişikliği askıda

Sarıyer İlçesi, Cendere Vadisi – Seyrantepe İstasyonu arası raylı sistem hattına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

750 metrelik bir güzergaha sahip olan havaray projesi tek hat olarak çalışacak. Seyrantepe Stadı’nın hemen kuzey tarafında makas yapacak olan havaray projesi için 2 adet istasyon olması planlanıyor. İstasyonlardan Cendere Vadisi istasyonu viyadükle konumlandırılmış olup Vadistanbul alışveriş merkezine 2. kattan bağlanarak hem caddeye hem de avm’ye giriş-çıkış veriliyor. Proje kapsamındaki Serantepe istasyonu ise yer altında konumlandıırlıyor.

Hacıosman-Yenikapı Metro hattına bağlanıp İstanbul ölçeğinde ulaşım sistemine ve raylı sistem hatlarına entegre olacak bu hattın bölgedeki toplu ulaşım sistemine katkı sağlayıp trafiği rahatlatması planlanılıyor.

İşte yayınlanan o ilan;

İLAN

İSTANBUL VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 17.02.2017 tarih ve 3089 sayılı yazısı ile İlimiz Sarıyer İlçesi sınırları içerisinde yer alan Cendere Vadisi – Seyrantepe İstasyonu (TT Arena Stadyumu) Arası Raylı Sistem (Havaray) Hattına İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -3- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 17.02.2017 tarihinde, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca tadilen re’sen 11897,2 plan numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28.02.2017-29.03.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır. 28.02.2017

Melek GÜNER AKMAN/Emlakmetrekare.com