İşte kapsamından kullanımına, yasalardaki tanımından sakıncalı olduğu durumlara çekme kat hakkında bilinmesi gerekenler…

Gerekli izinler alınmadığı ve işlemler yapılmadığı takdirde mevcut İmar Yasası’na göre sakıncalı ve izinsiz yapılaşma türleri arasına dahil olabilen çekme kat, genellikle göz ardı edildiği için tam olarak bilinmiyor ya da önemsenmiyor. İşte kapsamından kullanımına, yasalardaki tanımından sakıncalı olduğu durumlara çekme kat hakkında bilinmesi gerekenler…

Hangi Yapılaşma Türü Çekme Kat Sayılıyor?

“Kaçak kat” kapsamının dışında kaldığı ve daha küçük bir alanı kapladığı için çekme katla ilgili çoğu zaman bilgi ve önem eksikliği oluşabiliyor. Oysa ki çekme kat da tıpkı kaçak kat gibi gerekli işlemler yapılmadığı ve izinler alınmadığı takdirde mevcut İmar Kanunu’na göre yasa dışı yapılaşma kapsamında değerlendiriliyor ve birbiri ile benzer yaptırımlar uygulanıyor.
Bir binanın en üst katı ile teras katı arasında kalan boşluk; dairelerin genişletilmesi, yeni bir daire inşa edilmesi ve benzeri amaçlarla kullanıldığı takdirde oluşan yapılaşma türüne çekme kat adı veriliyor. Çekme katın en sık rastlandığı durum ise terasın bağlı olduğu dairenin veya dairelerin genişletilerek ön kısımlarındaki boşluğu küçültmesi ya da tamamen ortadan kaldırması şeklinde oluyor. Daha az rastlanan bir diğer çekme kat durumu ise teras altındaki dairenin üst kısmı 2. kat şeklinde kullanıma açılarak teras dubleksi denilen daire şeklinin inşa edilmesiyle oluşuyor.

Çekme Kata Dair İmar Kanunu’nda Yer Alan Yükümlülükler

3194 Sayılı İmar Yasası’nda çekme kat tamamen yasa dışı sayılmıyor olsa da yasal olarak değerlendirilebilmesi için de bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Mevcut yasalara göre teras katındaki dairenin ya da dairelerin genişletilmesiyle oluşturulan çekme kat sakıncalı durumlar arasında yer alıyor. Aynı şekilde terasın altındaki daireye kat eklenerek oluşturulan çekme kat da yine riskli durumlar arasında bulunan yöntemlerden biri.

Çekme katın yasal sayılabilmesi için öncelikle diğer dairelerden ayrı bir bölüm olması gerekiyor. Diğer dairelerden ayrı bir bölüm olabilmesi için de çekme kat kısmına önceden verilmiş bir arsa payı bulunması gerekiyor. Bu durumlar dışında çekme katın ayrı bir bölüm oluşturulmadan genişletilmesi içinse hiçbir şekilde hükmen tescil söz konusu olmuyor. Eğer çekme kat ayrı bir bölüm olarak kullanılmayacaksa ve sadece mevcut dairenin ya da dairelerin genişletilmesi için inşa edilecekse önceden kat malikleri arasında ittifakın sağlanmış olması gerekiyor.

Milliyet Emlak