Çankaya Belediyesi 7 mahallesinde yer alan 15 arsa ve 1 dairesini ihaleyle satışa çıkarıyor. İşte detayları…

Ankara Çankaya Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 15 adet arsa ve 1 adet daireyi ihaleye çıkarıyor. İhaleler 28 Mart 2017 günü 14:00 ile 15:15 saatleri arasında Çankaya Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

çankaya2

İhaleye konu olan taşınmazlar arasında; İlker mahallesinde klasik 3 kat konut alanlı 6 arsa, Dikmen’de klasik 4 kat konut ile eğitim tesisleri alanında 2 arsa, Zafertepe mahallesinde klasik 3 kat konut alanında 3 arsa, Sancak mahallesinde 0.40/1.40 (5.A-3.3) konut alanlı 2 arsa, Büyükesat mahallesinde E:2.00 Hmax:Serbest konut alanlı 1 arsa, Küçük Konaklar mahallesinde 0.35/1.05 (5.A-3.3) konut alanlı arsa ile Metin Oktay mahallesinde 138 metrekarelik bir daire yer alıyor.

İhaleye katılacak isteklilerin;
– Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini
– İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini
– Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini
– Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri
– Geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir)
– İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını – İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini
– Sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi
dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada, parsel numarasını yazmaları gerekiyor.