Doğalgaz hattı projesi kapsamında Çanakkale ve Tekirdağ’da bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verildi…

Marsa-Turkey B.V Doğalgaz Bağlantı Hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Çanakkale ve Tekirdağ’da yer alan bazı alanların ve proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakit hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla bazı yerlerin BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynajlar Bakanlığı’nın 28 Nisan 2017 tarihli yazısı üerine alınan karar Bakanlar Kurulu tarafından 29 Mayıs 2017 günü yayınlandı ve bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

KAMULAŞTIRILACAK ALANLARIN HARİTASI