Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Cami Tasarım Fikir Yarışması” düzenleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23’üncü maddesiyle “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda şehir ve cami estetiği açısından ilk olma özelliği taşıyan “Cami Tasarım Fikir Yarışması” düzenleniyor.

GEÇMİŞİN MİMARİ HASSASİYETLERİ GÖZETİLECEK

200 ve 1000’er kişi kapasitesine sahip camilerin projelendirilmesinin amaçlandığı yarışmada tasarımlar çağın teknolojik imkânlarından yararlanılarak geçmişin mimari ve sanatsal hassasiyetleri üzerine inşa edilecek.

Daha çok şahıs ve derneklerce yapılan camilerin dayanıklılık ve güvenlik başta olmak üzere fonksiyon yeterliliklerinin denetim altına alınarak standart hâle getirilmesi ve İslam medeniyetiyle günümüz arasında cami mimarisi açısından oluşturulacak köprüye ışık tutulması hedefleniyor.

Camiler, gerek toplumsal hayatın içindeki yerleri, gerekse kutsal ve mistik sembol niteliği taşımaları açısından çok önemli yapı türlerindendir.

Zengin İslam mimarlık geleneğinde camiler, ibadethanenin sosyal hayatın merkezinde yer almasını sağlayacak donatılar, farklı işlevlerle birlikte ele alınmış, ulaşım, iklim, topografya, malzeme, insan ölçeği önemle gözetilmiş, inşaa edilen mekânın strüktür, sembolizm ve oran meseleleri ele alınmış, taş, tuğla, ahşap ve benzer malzemeler kullanılarak oluşturulan strüktürel elemanların tezyiniliği yanında çeşitli satıh düzenleme imkanları, bezeme, hat kullanımı, tabii, suni aydınlatma ile zenginleştirilerek caminin sosyal ve dini ruhunu yansıtan pek çok ibadethane mekanı oluşturulmuştur.

Ülkemiz cami mimarisinde çok zengin bir tarihi birikime sahip olmasına karşın günümüzde, eskinin çoğunlukla başarısız taklidinden veya kimliksiz tasarımlardan öteye geçilemeyip beklentiler karşılanamamıştır. Bu nedenle, önerilecek camiler bir yönüyle geleneksel tecrübeyi içselleştiren, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, aynı zamanda günümüzün imkânlarını da kullanan bir tasarım yaklaşımı ile ele alınabilir.

Yarışmanın amacı İslam dinin ibadethane mekanı olan camilerin, çeşitli yan işlevler ile desteklenmiş bir odak olmasına yönelik fikirlerin paylaşımının sağlanmasıdır.

Yarışmaya mimarlar katılabilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, ilahiyat, sosyoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi vb.) bir ekip oluşturulabilir.

Konunun niteliğine bağlı olarak diğer meslek gruplarından (iç mimarlık, peyzaj, mühendislik vb.) danışmanlık hizmeti alınabilir.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; Yarışmaya katılmak isteyenler projenin son teslim tarihi olan 10 Nisan 2019 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen şartname ve yarışma takvimini inceleyiniz.

BAŞVURU
Yarışmaya katılmak isteyenler projenin son teslim tarihi olan 10 Nisan 2019 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve şartname bedelini dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir. Ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına, ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.