Bursa Osmangazi’de yer alan 2 arsa 4.3 milyon TL’ye satışa çıkıyor. Arsaların ihalesi 8 Ağustos’ta yapılacak…

Bursa Osmangazi Belediyesi Yunuseli mahallesi 4864 ada, 3 parselde bulunan 2 bin 37 metrekare ve Gülbahçe mahallesi 1351 ada, 6 parselde bulunan 553,33 metrekare arsasını satışa çıkarıyor.

Toplam muhammen bedeli 4 milyon 324 bin 987 TL olan arsaların ihalesi 8 Ağustos 2017 Salı günü Osmangazi Belediye Hizmet Binası’nın 1. katında bulunan Encümen salonunda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi’nden görülebilir ya da 100 TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
Gerçek Kişiler;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi
c) Tebligat için yazılı adres beyanı
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
g) Noter tasdikli imza sirküsü
Tüzel Kişiler;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza sirküsü
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.