Bursa Büyüşehir Belediyesi Osmangazi’de yer alan arsalarını 28 Mart’ta ihaleyle satışa çıkarıyor…

Bursa Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Alaşar mahallesinde yer alan 2 arsasını satışa çıkarıyor. Arsaların ihalesi 28 Mart 2017 günü saat 15:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

4491 ada 49 parselde yer alan arsa 6 bin 303 metrekare büyüklüğe sahip. Arsa için 5 milyon 830 bin 700,50 TL isteniyor. 4491 ada 52 parselde pilon yeri vasıflı taşınmaz ise 36 metrekare alana sahip. Bu gayrimenkul için ise 33 bin 300 TL isteniyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Şirketler;
1) İmza Sirküleri
2) Vekil İse Vekaletname
3) Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
4) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
5) Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
6) Şartname Alındığına Dair Makbuz
7) Ticaret Sicili Gazetesi
8) Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
Şahışlar;
1) İmza Beyannamesi
2) Vekil İse Vekaletname
3) Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
4) Nüfus Kayıt Örneği.
5) İkametgah Senedi
6) Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7) Şartname Alındığına Dair Makbuz
8) Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi