Bursa Nilüfer Demirci mahallesinde yer alan Batı Garajı 40 milyon 172 bin TL’ye satışa çıktı. İhale 25 Temmuz’da gerçekleşecek…

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Nilüfer Demirci mahallesinde yer alan Batı Garajı’nı satışa çıkarıyor. 3317 ada 1 parselde konumlanan garaj 13 bin 40 metrekare büyüklüğe sahip.

Muhammen bedeli 40 milyon 172 bin TL olan arsanın ihalesi 25 Temmuz 2017 günü saat 15:00’da yapılacak. İhale Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Odası’nda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

ŞİRKETLER
1) İmza Sirküleri
2) Vekil İse Vekaletname
3) Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
4) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
5) Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
6) Şartname Alındığına Dair Makbuz
7) Ticaret Sicili Gazetesi
8) Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

ŞAHISLAR
1) İmza Beyannamesi
2) Vekil İse Vekaletname
3) Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
4) Nüfus Kayıt Örneği
5) İkametgah Senedi
6) Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7) Şartname Alındığına Dair Makbuz
8) Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi