BURSA Atatürk Stadyumu’nun yıkılarak meydan yapılmasını da kapsayan Büyükşehir Belediyesi’nin imar planı değişikliği, 1’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi..

BURSA Atatürk Stadyumu’nun yıkılarak meydan yapılmasını da kapsayan Büyükşehir Belediyesi’nin imar planı değişikliği, 1’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Davayı açanlar arasında bulunan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, Büyükşehir Belediyesi’ni mahkemenin aldığı karara uymaya çağırarak, Atatürk Stadyumu’nun çevresinin temizlenerek korunmasını istedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 Mayıs 2014 tarihinde onayladığı Atatürk Stadyumu ve çevresini kapsayan kentsel sit alanına ilişkin 1/5 bin ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/bin ölçekli Stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’nın iptali için Bursa Barosu, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları Bursa Şubeleri, Bursa Atatürk Stadyumu ve Çevresini Koruma ve Yaşatma Derneği ile Ali Arabacı ve Niyazi Aşır’ın açtığı dava Bursa Birinci İdare Mahkemesi’nce karara bağlandı.

Plan değişikliğinin, ‘Plan yapımına ilişkin Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı ve kurum başvurularının görüşlerinin alınmadığını’ savunan davacıların itirazını değerlendiren mahkeme, plan değişikliğinin ‘Hukuka ayrı olarak tesis edildiği’ gerekçesiyle iptaline karar verdi.
İptal kararı davacılar tarafından Atatürk Stadyumu önünde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Açıklamayı okuyan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek, Acemler’de yapımı devam eden Belediye stadyumunun ne zaman açılacağı muamma iken Atatürk Stadyumu’nun Bursaspor’a sıcak ev sahipliğini sürdürdüğünü, Atatürk adıyla onurlu spor salonu ve kapalı yüzme havuzunun sporcuların zaferleri, seyircilerin tezahüratlarıyla yankılandığını belirtti. Atatürk Lisesi’nin ağaçlı bahçesiyle öğrenime hizmet verdiğini, İpekiş fabrikasının korusuyla ve tescilli yapılarıyla kentteki önemli bir tarihsel değer olarak yaşadığını vurgulayan Şimşek, yapıları, ağaçlarıyla bu alanın daha güzel ve kullanışlı hale getirilmesi için her türlü imkan kullanılmasını istedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni mahkemenin iptal kararı yönünde işlem yaparak halka ait alanların halkta kalmasını sağlamaya da davet eden Şimşek, şöyle devam etti:

“Dava açtığımızda çağrıda bulunmuştuk. Atatürk Stadyumu yıkılmasın. Çevresindeki beton çirkinlikler temizlenerek şeref tribünü ve yeşil alan korunsun istiyoruz. Ayrıca Atatürk Lisesi ve spor salonları da bakımdan geçirilsin. İpekiş fabrikası ise Türkiye’nin en güzel endüstri müzesi olacak geçmişe ve yere sahiptir. Önerilerimizi Büyükşehir Belediyesi’nin dikkate almasını bekliyoruz.”

Davacılar arasında bulunan 21’inci dönem Bursa Milletvekili ve Bursa Barosu eski Başkanı Ali Arabacı da, Türkiye’de Anayasa’nın 2’nci maddesinde belirtildiği gibi bir hukuk devleti olduğunu ve bunun gereklerinin yerine getirilmesi gerektiği vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi’ni mahkeme kararına uymaya çağırdı. Arabacı, belediyenin karara uymaması halinde yeniden yargı yoluna başvuracaklarını ekledi.

Bugün