Son üç yılda Ar-Ge’ye 66 milyon euro bütçe ayıran Bosch Türkiye; Bursa, Manisa ve Çerkezköy’deki Ar-Ge merkezlerinde projeler geliştiriyor.

Türkiye’de mobilite çözümleri, enerji ve bina teknolojileri, sanayi teknolojileri ile dayanıklı tüketim malları alanlarında beş ayrı şirketle faaliyet gösterdiklerini anlatan Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young, firmanın dünya genelinde cirosunun yüzde 10’unu Ar-Ge’ye ayırdığını anlattı. Young, Bosch’un Ar-Ge bütçesinin 2013’te 4.5 milyar euro’yu bulduğunu belirterek, anılan dönemde her iş gününde 20 tane olmak üzere yaklaşık 5 bin patent başvurusu yapıldığı bilgisini verdi. Young, “Bosch ayrıca, Ar-Ge bütçesinin yüzde 45’inden fazlasını çevreyi ve kaynaklan koruyan teknolojilere harcıyor” dedi.

Türkiye’de bulunan üç Ar-Ge merkezinde 339 kişinin istihdam edildiğini anlatan Steven Young, 2013 yılında 75 adet patent başvurusu yaptıkları bilgisin verdi. Young, Almanya’da bulunan Dizel Sistemler Ar-Ge Merkezi’nden sonraki en büyük dizel Ar-Ge merkezi olan Bursa’daki merkezde 112 çalışanın bulunduğunu kaydetti..Bursa’daki Ar-Ge merkezinde iki yıldır yüksekbasınçlı ve EUR06 normlarım karşılayacak bir common rail enjektörü üzerine çalıştıklarım anlatan Young, bu enjektörü 2016 yılında ilk etapta Çin pazarına süreceklerini kaydetti. Yakıtı azaltıp, emisyonları düşürerek, temiz ve verimli dizel üzerine yoğunlaştıklarım ifade eden Young, “Son beş yılda enjektörlerimizde püskürtme basınçlarım sürekli daha yükseklere taşıyarak hem motorların performanslarım artırdık hem de yakıtta tasarruf sağladık.

Bununla birlikte havaya salınan gazların azaltılmasını sağladık” dedi. 2013 yılında Bursa’da bulunan Ar-Ge merkezinde dört patente tescil belgesi alındığı, 2014 yılında ise 11 yeni patent başvurusunda bulunulduğu bilgisini veren Young, üniversitelerle Ar-Ge Merkezini ileriye taşıyacak yenilikçi yönü yüksek olan çeşitli TÜBİTAK/TEYDEB projeleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.

70’den fazla mühendis ve teknisyenden oluşan ekibin çalıştığı Manisa ArGe merkezinde Buderus ve Junkers ile Türkiye, İtalya, Çin, Rusya ve Ukrayna olmak üzere 5 büyük pazarda satışa sunulan yeni ürünlerin geliştirilmesi için de yüksek miktarda yatırım yaptıklarına dikkat çeken Steven Young,bu cihazların Türkiye’ye inovasyon kökenli lisans getirişi de sağladığına vurgu yaptı. Young, 2008yılından bu yana 13 patent alan Manisa Ar-Ge Merkezi’nin bu yıl, Bosch Grubu’nun ürün mühendisliği içinde mükemmel içerik odaklı iş ve liderliği ödüllendirdiği ‘Bosch Ürün Mühendisliği Sistemi’ ödülünün sahibi olduğunu hatırlatarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı’ndan kendi sektöründe en iyi Ar-Ge merkezi ödülünün de sahibi olduklarım bildirdi. Young, “Bosch Manisa Ar-Ge Merkezi, aynı zamanda Bosch Termoteknik’in strateji haritasında bulunan tüm kombi, sistem, alt sistem ve komponentler için onaylama yetkisi bulunan ‘yetkinlik merkezi haline geldi.
Bosch, Manisa fabrikasma ömür ve dayanım onay laboratuvarları için de yaklaşık 1 milyon euro’luk yatırım yaptı” dedi.

Dünya