Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçisi Bosch,daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’nin taraflarından biri oldu.
Yaşam için teknoloji diyen Bosch bu kez daha yaşanılır bir dünya için imza attı. Sorumlu bir vatandaş olarak iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (United Nations Global Compact) imzalayan Bosch, ürünlerini; insanların güvenliği, kaynakların ekonomik kullanımı ve çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda tasarlıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından açıklanan Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri ise şöyle sıralanıyor:
Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi:

İnsan Hakları:
1.İlke: İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli
2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı
Çalışma Standartları:
3. İlke: İş dünyası, çalışanların örgütlenme özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı
4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli
5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli
6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli Çevre:
7. İlke: İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli
8. İlke: İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli
9. İlke: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele:
10. İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli