Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki Şehir Politikaları Merkezi’nin ilk etkinliği olan “Bilge Mimar” Turgut Cansever Sempozyumu, 7 Mart 2015 tarihinde, İstanbul Deniz Müzesi’nde yapılacak.

“Bilge Mimar” Turgut Cansever Sempozyumu
“Bilge Mimar” Turgut Cansever, Cumhuriyet Dönemi mimarları arasındaki özgün duruşu ile hem mimari alanda hem de düşünce alanında pek çok konuya temas etti. 2009’da kaybettiğimiz Cansever, Ağa Han Mimarlık Ödülünü üç kez almış tek mimar. Sempozyumda, Cansever’in düşünce dünyası, modern Türk Mimarisi içerisindeki yeri ve yeni şehirler üzerine yaptığı çalışmalar uzman isimler tarafından değerlendirilecek. Şehirleşme yapısı ve algısının Cansever’in fikri ve mimari dünyası üzerinden tartışılacağı sempozyumda; mimarların, şehir plancılarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin yanı sıra, yerel ve merkezi düzeyde karar vericiler ile uygulamacıların Cansever’in vizyonunu anlamaları hedefleniyor.

Sempozyum Düzenleme Kurulu
M. Cemil Arslan
Abdülkadir Yeler
Ezgi Küçük
Sempozyum Programı
09:00 – 09:30 Kayıt ve İkram
09:30 – 09:45 Açılış Konuşmaları
09:45 – 10:15 Açılış Konferansı: İsmail Kara
10:15 – 12:00 Oturum 1: Turgut Cansever’in Düşünce Dünyası
Oturum Başkanı: Korkut Tuna
Konuşmacılar: Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Armağan, Murat Şentürk
12:00 – 13:00 Öğle Arası
13:00 – 15:00 Oturum 2: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinde Turgut Cansever
Oturum Başkanı: Alim Arlı
Konuşmacılar: Tansel Korkmaz, Aykut Köksal, Yusuf Civelek
15:00 – 15:15 Kahve Arası
15:15 – 17:00 Oturum 3: Turgut Cansever Vizyonundan 21. Yüzyıl Türkiye Şehirleri
Oturum Başkanı: Recep Bozlağan
Konuşmacılar: Korhan Gümüş, Halil İbrahim Düzenli, Emine Öğün
17:00 – 17:15 Kapanış ve Değerlendirme

Arkitera