Beyazıt Meydanı ve çevresi yeniden düzenleniyor. Meydan tarihi doku korunarak yaya erişimine uygun hale getirilecek…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazıt Meydanı ve çevresini yeniden düzenliyor. Çalışmalara 3 Kültür Varlıkları Koruma Kurullarının izni, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü tarafından görevlendirilen Arkeologlar denetiminde başlanıldı.

Tarihi dokunun korunarak gerçekleştirileceği çalışmalar kapsamında meydan yaya erişimine uygun hale getirilerek, meydandaki anıt yapıların görünebilirliğinin de artırmasını sağlanacak.

Meydan algısının güçlendirilerek kullanıcıya sistemli bir şekilde hissettirilmesi amacıyla meydana alt erişim bölgelerinin Vezneciler Caddesi, Bakırcılar Caddesi, Yeniçeriler Caddesi, Ordu Caddesi Girişleri ile sağlanacak. Tarihi Yarımada’nın en önemli kamusal odak noktalarından biri olan ve yoğun yaya sirkülasyonuna sahip Beyazıt Meydanı’nın; kendi içinde ve yakın çevresiyle kurduğu işlev ve ilişkilerin gerektirdiği mekan organizasyonunun bütünüyle yeniden oluşturulacak.

Projenin teknik özellikleri şu şekilde;
– Meydan, kaldırım ve cadde üzerindeki düzenlemelerde engelli vatandaşlar düşünülerek kaldırım bitişlerinde ve yaya geçitlerinde rampalar yapılacak.
– Yaya yolları ve kaldırımların tasarımında temel hedef; “herkes için tasarım” olup, görme engelliler dahil hareket kısıtlılığı olanların ulaşabilirliğinin sağlanması için, güvenli, temiz, engelsiz, düzgün ve yeterli genişlikte yaya yolları hazırlanıyor.
– Engelliler için yollardaki basamak, yol sathındaki yer altı tesisatı rögar kapakları çıkıntı oluşturmayacak ve sürekli ve aynı seviyede yaya kaldırımları oluşturuluyor.
– Ordu caddesinin Laleli Camii ile Beyazıt tramvay istasyonu arasında yoğun yaya kullanımı talebini karşılamak amaçlı geniş kaldırımlar yapılacak.
– Yaya alanlarında sürdürülebilirlik, sağlamlık ve doğa ve insan sağlığı ile uyumluluk hedeflendi. Bu sebeple C25 beton üzerine 400 dozlu yapıştırma harcı ile 10 cm’ lik tamburlanmış granit plak taş ve bazalt plak taş malzeme uygulaması seçildi. Kaldırım bitimi granit yol bordürü malzemesinden oluşacak.