Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla başlatılan “Bartın Su ve Atık Su Projesi” başlangıç toplantısı düzenlenecek.

 

Avrupa Birliği fonları ve ulusal kaynaklar vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı planlanan ve yaklaşık 190.000 kişiye hizmet edecek olan “Bartın Su ve Atık Su Projesi”nin başlangıç toplantısı 04 Eylül 2015 tarihinde Bulancak Belediyesi Toplantı Salonunda saat 10:00’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanı Ferruh Parmaksız’ın ve teknik ekibin katılımıyla yapılacak. Başlangıç toplantısına eş finansman sağlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilisi de iştirak edecek.

Finansman Avrupa Birliğinden.

Toplam 16.908.081 Avro tutarında yatırım yapılan iş için % 85 oranında Avrupa Birliği hibe fonları kullanılacak, geriye kalan yatırım ise ulusal kaynaklardan karşılanacak.

Proje kapsamında atık su arıtma tesisi inşaatı, atık su toplama şebekesi, ön arıtma tesisi ve deniz deşarjı ile mevcut içme suyu şebekesi ve dağıtım sistemi rehabilitasyonu yapım işleri gerçekleştirilecektir. Bartın Su ve Atık Su Projesi sayesinde Bartın kıyılarında ve Karadeniz’deki kirlilik yükünün düşürülerek hem deşarjda hem de alıcı ortamda izlemenin geliştirilmesi ve Bartın ili içme suyu ihtiyacının su kayıplarını asgari düzeyde tutan faydalı bir sistem kurularak karşılanması sağlanacaktır.