Bakırköy Şenlikköy’de yer alan 34 bin 353 metrekarelik arsanın imar planı değişikliği onaylandı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 ada 3 parsel, 297 ada 13, 34, 41 parsellere ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini onayladı.

Onaylanan planlar 4 Ocak 2018 tarihinden itibaren bir ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Maliye Bakanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilen arsa toplam 34 bin 353 metrekare büyüklüğe sahip.

Planlama alanındaki taşınmazların 23 bin 480 metrekaresi E:0.85 Yençok:6 kat yapılaşma koşullarında konut alanı kullanım kararı getirilmek suretiyle değerlendirildi.

Donatı alanları park alanı, dini tesis alanı, sosyal tesis alanı ve yol alanı olarak belirlendi.

Eyüp İYİGÜN/Emlakmetrekare