Bahçeşehir Gölet’inde yapılaşmanın yolunu açan 2013 yılı imar planı İstanbul 5. idare mahkemesi tarafından doğal yapıyı zedeleyeceği gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbul 5. idare mahkemesi Bahçeşehir Göleti’nde yapılaşmaya yol açan imar planını iptal etti. Kararın ardından gözler Başakşehir Belediyesi’ne çevrilirken gölette inşaat çalışmaları başlamıştı.

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nden konu hakkında yapılan açıklamada, “İstanbul 5.İdare Mahkemesi vermiş olduğu karar ile, dava konusu planlarda plan notu ve hükümleri ile gölet ve çevresinde yeni yapıların inşa edilebilmesi koşullarının oluşturulmasının alanın kendine özgü özelliklerini ve bütünlüğünü zedeleyecek olması; plan notlarında “vb.” ifadesinin kullanılmış olmasının parkın niteliği açısından önemli belirsizlikler oluşturması nedenleriyle uyuşmazlık taşınmazlar yönünden dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Mahkeme gerekçeli kararında bölgeye yapılacak inşaatların, alanın doğal niteliklerinin bozulmasına neden olacak nitelikte olduğuna ve yapılaşma ihtimalinin plan bütünlüğü ve kamu yararı ile planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı olduğunu belirtti.

Can Mumay/Sözcü