Mahmutbey’de TEM Otoyolu’na komşu iki parselin imar planı değiştirildi. Planlar 19 Ağustos’ta askıdan inecek…

İstanbul Bağcılar’a bağlı Mahmutbey’de 1984 ve 1986 adayı kapsayan arsanın imar planı askıya çıktı. Söz konusu arsa TEM Otoyolu üzerinde yer alıp, İnönü Caddesi’ne cepheli olarak konumlanıyor.

1986 parselde Nurtop Dış Ticaret’e ait olmak üzere 2 adet bir katlı ve 1 adet iki katlı yapı bulunmakta olup, 1984 parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmuyor.

Bahse konu Bağcılar 13 pafta 1984–1986 sayılı parseller 02.06.2015 onanlı 1/5000 öçekli Göztepe Mah Riskli Alan İlan Edilen Kısmına Ve Yakın Çevresine İlişkin Nazım İmar Planı’nda Akaryakıt İstasyonu ve kısmende fonksiyon atanmamış alanda kalıyor.

Söz konusu arsa akaryakıt istasyonu alanından plan değişikliği teklifi ile Yençok=39.50, TAKS = 0.40 yapılaşma koşullu TİCK (Ticaret + Konut Alanı) lejantına alındı.

İnşaat Alanı ve Nüfus Hesapları
Ticaret + Konut Alanı: 2261 m²
TAKS: 0.40
Yençok: 39.50 m (13 Kat)
Emsal Alanı: (Net Parsel Alanı x TAKS) x Kat Sayısı
: (2261 x 0.4) x 13
: 11757 m²
Nüfus: (İnşaat Alanı x Konut Yüzdesi) / Kişi Başına Düşen İnşaat Alanı
: (11757 x 0,8) / 35
: 269 kişi
Not: Kişi basına düşen inşaat alanı 35 m² olarak alınmıştır. Tick alanında %80 Konut %20 Ticaret alanı
olarak ayrılmıştır.