Kentsel dönüşümdeki yeni stratejilerini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ülkemizde artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak. Sadece teknik ve finansal yeterliliği sağlayan yatırımcılarımız, dönüşüm uygulamalarında bulunabilecek. Halk arasında temelden veya maketten satma ve satın alma olarak bilinen döneme son verilecek. İnşaatın ilerleme seviyesine göre bakanlık tarafından satışlara izin verilecek” dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Bakanlık olarak hedeflerinin her yıl 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu belirten Bakan Kurum, “Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum; Emlak Bankasının da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız. Temel hedefimiz ise dönüşümü 20 yıl içerisinde tamamlamak” dedi. Dönüşümde gelinen nokta hakkında bilgi veren Kurum, “53 farklı ilimizde 238 adet riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 664 bin. Ülke genelinde 597 bin adet konutu yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak toplam 9 milyar 407 milyon lira kaynak kullandık” dedi.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER

Dönüşüm ile ilgili iyileştirme yapmak, daha sağlıklı bir süreç yaşanmasını sağlamak, uygulamalardaki sorunları çözmek amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarını belirten Bakan Kurum,

“Açıklayacağımız Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin temel gayesi; dönüşümün şehre dair alınan üst ölçekli tüm kararlar ile uyumlu olmasını, parsel veya bina bazlı değil, ilçe ve il bazında yapılmasını, şehri parçalarına ayırarak değil bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlamak. Strateji belgemizle vatandaşımızın yaşadığı tüm mağduriyetleri bir bir önleyeceğiz. Şehirlerimizde yaşanan tekdüzeleşmeye mani olacak, şehirlerimizi kimliklerine kavuşturacağız” dedi.

DÖNÜŞÜM ANAYASASI

Her belediyenin kendi ilçesine veya iline dair Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlayacağını ve bunu bakanlığın onayına sunacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: “Bu sayede, şehirlerimiz “Kentine Özgü bir Dönüşüm Anayasası” nın da sahibi olacak. Kentsel dönüşümü, hazırlanan bu belgeye göre yapacak. Bu belgelere göre dönüşüm alanları, kentin bir bölümüne değil, bütününe yönelik yapılan analizler neticesinde belirlenecek. Dönüşüm alanları, risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve işyeri ihtiyacı ve çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konulacak. Bundan önce gerçekleştirilen bina ve parsel bazlı uygulamaların yerini; teknik ve sosyal altyapı ihtiyacını gideren, okulları, ibadethaneleri, yeşil alanları, geniş yolları ile planlanmış, üst ölçekli plan kararları ile uyumlu alan bazlı dönüşüm alacak.

Yeni dönemde katılımcılık en önemli gündemimiz. Sürece halkın tam katılımı sağlanacak ve hak sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilecek. Bundan böyle sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek. Kaynaklarımızın en verimli ve en etkin kullanımı sağlanacak, israf ve kayıplar önlenecek. Yatay mimari, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı, engelsiz yaşam, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik ile tarihi ve kültürel mirasın korunması hususları esas alınacak. Kentsel dönüşüm uygulama takvimi, yani başlangıç ve bitiş tarihleri belli olacak. Finansman yönetimi belirlenecek. “Kentsel dönüşüm ne zaman bitecek?” “Kentsel dönüşümü kim yapacak?” soruları tarihe karışacak.”

Yeni dönemde yatırımcılar için de önemli kriterler geldiğini ifade eden Bakan Kurum, belli kriterleri sağlayan müteahhitlerin, kentsel dönüşüm uygulamaları yapabileceğini dile getirdi. Kurum, “Ülkemizde artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak, vatandaşlarımız en kısa sürede sıcak yuvalarına ve işyerlerine kavuşacak. En önemlisi de kentsel dönüşüm uygulamalarından dolayı hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak” dedi.