Antalya Döşemealtı’da 24 milyon TL değerindeki 3 arsa 8 Şubat’ta satışa çıkıyor…

Döşemealtı Belediyesi Altınkale mahallesinde yer alan konut alanlı 3 arsasını satışa çıkardı. Arsaların toplam muhammen bedeli 24 milyon TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi 8 Şubat 2018 günü 14:00 ile 15:00 saatleri arasında Döşemealtı Belediyesi toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
– Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

– Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2018 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

– Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.