MERSİN Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer güç santraline ilişkin idari yargıda açılan iki davada karar çıktı.

Akkuyu’da ön lisans sürecine ilişkin davanın incelenmeksizin ret edilmesi kararı kaldırıldı. Bu karar üzerine, Ankara 12. İdare Mahkemesi, Akkuyu’ya ilişkin davanın önlisans sürecine ilişkin meslek odaları ve çevrecilerin hukuki itirazları esastan inceleyecek ve dava görüşüp karara bağlayacak.

İstinafın bu yönde verdiği ilk örnek kararla, Akkuyu Nükleer Santrali davası gibi tüm çevre-ekoloji davalarında “ön lisans iptalini talep edebilmenin” yolu açıldı. İstinafın kararıyla, nükleer santral gibi tesislere ilişkin getirilen önlisans süreci de dava edilebilecek.

Akkuyu’nun Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun iptali davasında ise Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Danıştay, ÇED raporuna ilişkin davayı esastan karara bağlayacak. 30 Mart 2017’de, Ankara 12. İdare Mahkemesi “ön lisansın dava edilemeyeceği” gerekçesiyle “incelenmeksizin ret” kararı vermişti.