Akiş GYO Şubat ayında döviz kurlarını sabitledi. İşte şirketten yapılan açıklama…

Akiş GYO kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde kiracılarına destek olmak için döviz kurunu sabitledi.

Akiş GYO kiracıları için Şubat ayında A.B.D dolar kurunu 3,60 TL, EURO kurunu ise 4,40 TL olarak belirledi.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde; “Yönetim Kurulumuzca, Kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde kiracılarımıza destek olmak amacıyla, mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam olarak ödeyen ve Şirketimiz ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayanlar arasından Şirketimiz tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olanlara 01/02/2018-28/02/2018 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 3,60-TL, EURO kurunun ise 4,40-TL olarak belirlenmesine, belirlenen kurların kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi şartı ile kira bedellerinin bu şekilde tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine karar verilmiştir.”