İBB tarafından Merter’e yapılacak dev parkla ilgili arsa alımları devam ediyor. Akın Teksit Bakırköy arazisinin pazarlık suretiyle 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğüne müracaat edilmesinin istenildi.

KAP’a yapılan açıklama;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından şirketimize gönderilen 27.01.2016 tarihli yazı ile Şirketimizin maliki bulunduğu Bakırköy, Osmaniye Mahallesinde kain tapunun, 71 pafta,192 ada, 26 parsel sayılarında kayıtlı 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık sureti ile (uzlaşma ile ) bedelinde anlaşılarak satın alınmasının düşünüldüğü ve 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğüne müracaat edilmesinin istenilmiştir. Gerekli müracaatların yapılmasından sonraki gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.